Presentación

carlos etcheSAÚDE E LONGA VIDA

Estamos nese instante en que pasamos do inverno á nova estación na que se produce o renacemento da vida nova: Equinoccio primaveral. Este acontecemento marcou mitos e culturas desde o comezo da humanidade, acompañándose de festexos e símbolos.

Nesta época astronómica  e con Espazo como anfitrión, nace o Foro OBenComún como lugar de encontro para ordenar un novo relato conforme ao momento político que vivimos.

O noso horizonte é consolidar esta plataforma como oportunidade para o debate de ideas e confrontación de opinións; como un estímulo para avanzar no progreso social e tamén como instrumento de loita para transmitir o noso empeño por alcanzar a xustiza e igualdade entre os cidadáns.

Baixo a batuta do noso Director Xoán Hermida, e coa colaboración de colaboradores e analistas, este proxecto verase acompañado, a bo recado, de longa vida e prosperidade.

Demos pois a benvida a este modesto impulso democrático, que solidariamente pomos a disposición de cuantos desexen contribuír á mellora da sociedade.

A Coruña, 22 de marzo de 2016

Carlos Etcheverría [Presidente de Honra]

————– ooo —————

A esquerda non será capaz de construír unha alternativa senón é capaz de vertebrar unha proposta críbel, construída desde a proposición de solucións ás contradicións reais que ten a sociedade e que permitan elaborar un relato ancorado en novos horizontes.

Para iso é importante fuxir do tacticismo, do caneo curto, saber que os procesos de construción son complexos e necesitan da participación colectiva de moitas persoas. Xunto coa elaboración colectiva diaria ligada á practica política necesitase un foro de reflexión e debate que vaia un paso por diante das axendas cotiás.

O ForOBenComún é unha iniciativa concibida como un lugar aberto a outras miradas co único obxectivo de axudar na procura de elementos epistemolóxicos para a renovación da esquerda e para facilitar os procesos de cooperación e converxencia das persoas e colectivos que se encontran interpelados niso que poderiamos entender como a esquerda nacional.

O obxecto do ForOBenComún é a promoción, o fomento, o estudo e a investigación dos principais acontecementos políticos e sociais, dende unha perspectiva de esquerda nacional, transformadora, ecoloxista e feminista.

A vontade do ForOBenComún é ser un espazo de reflexión e de formación, de debate e de intercambio. Nun momento de novos retos polo pensamento transformador, de cambios de paradigmas e de crecentes complexidades, a esquerda nacional ten que saber responder con rapidez a todo e elaborando tamén un novo discurso.

A finalidade é contribuír no establecemento das bases dun pensamento ligado á emancipación social, á defensa do medio ambiente e á igualdade de xéneros, dende a participación e a radicalidade democrática. O ForOBenComún ten como finalidade a difusión e a elaboración do ecosocialismo galego.

Pódense formular cinco liñas estratéxicas nos obxectivos do ForOBenComún:

A. Ser un espazo de reflexión e de análise dos procesos de cambio social, das contradicións e dos conflitos emerxentes e dos potenciais da acción que se crean.

B. Axudar a impulsar e espallar as novas axendas políticas e sociais da esquerda nacional galega do século XXI. Xerar ideas, argumentos e propostas para a profundización e a radicalidade democrática, a transformación social e ecolóxica, a feminización, e a defensa da diversidade cultural.

C. Promover o debate e a aprendizaxe sobre propostas e formas emerxentes de acción colectiva, co horizonte dunha sociedade inclusiva, paritaria, sustentábel e participativa.

D. Construír espazos de diálogo entre as diferentes sensibilidades e culturas das esquerdas nacionais, políticas e sociais. Axudar a repensar as pautas de diálogo e interacción entre as forzas políticas e os movementos sociais.

E. Ser un instrumento de recuperación da memoria histórica colectiva, de artellar e de pór en diálogo a bagaxe histórica coa necesidade de afrontar os retos do futuro.

Consello Rector [Editorial]

__________

Carlos Etcheverría Vazquez. Ex-presidente Ateneo Republicano da Coruña (Presidente de Honra)

Xoán Hermida González. Doutor en Ciencias Políticas (Director)

Susana Alaniz González. Activista Foro da Migración

Teresa Bustamente Fernández. Avogada

Maria Jesus Bóo Feijóo. Eco-Feminista. Concelleira de Ames

Manel Cardoso Santiago. Técnico Ambiental. Coordinador de Espazo

Manuel Hermo Verisimo. Funcionario do Estado

Elias Pérez Sánchez. Filósofo

Ana Seijas Baranauskas. Politóloga

Consello de Ideas

_________

Susana Alaniz González. Activista Foro da Migración

Víctor Barro Casal. Enxeneiro. Activista Ecoloxista

Carlos Barros. Historiador. Profesor na USC

Maria Jesus Bóo Feijóo. Ensinante. Eco-Feminista

Teresa Bustamante Fernández. Avogada

Manel Cardoso Santiago. Técnico ambiental

Teresa Cunha. Investigadora CES Coimbra

Begoña Graña Suárez. Médica

Xulio Des Diz. Odontologo

Manuel Dios Diz. Ensinante. Concelleiro de Compostela

Xan Duro Fernández. Experto en Mobilidade. Concelleiro de Compostela

Xacobe Abel Fernández. Psicólogo

Carmen González Novoa. Orientadora escolar

Xoán Hermida González. Doutor en Ciencias Políticas

Manuel Hermo Verisimo. Funcionario do Estado

Pablo A. Meira Cartea. Profesor Educacíon Ambiental na USC

Henrique Monteagudo. Lingüista. Secretario da RAG

Laia Ortíz. Teniente Alcalde de Barcelona

Marcos Pérez Pena. Xornalista

Elías Pérez  Sánchez. Filósofo

Luis Rei Nuñez. Escritor

Iván Rodríguez Lombadero. Doutor en Xeoloxía

Ana Seijas Baranauskas. Politóloga

Xosé Veiras García. Biologo. Experto en cambio climático e enerxias renovables

Equipo Técnico

__________

Xoán Hermida González. Director

Carmén González Novoa. Coordinadora

Cesar Pena Leira. Redes

Cruz Villaverde. Redes