Carlos Barros

Carlos BarrosCarlos Barros. Profesor de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela e coordinador-fundador da rede internacional HIstoria a Debate – Historia Inmediata.

Máis información en www.cbarros.com

Artigos de Carlos Barros no Foro OBenComún

10 de marzo: Mortos que piden vida